אזרחות פולנית – מסמכים הדרושים להגשת הבקשה

- טופס בקשה לקבלת אזרחות
- 2 תמונות פספורט
- תעודת זהות / דרכון
- תעודת נישואין / גירושין
- תעודת לידה – במקרה בו בידי מבקש האזרחות אין תעודת לידה, נדרש לפנות לשגרירות על מנת שינסו לאתרה.
- מסמך המעיד על שינוי שם מתורגם לפולנית, לשם תיקון הרישומים בפולין – רלוונטי במיוחד לישראלים ששינו את שמם הלועזי לשם עברי, בעת עלייתם ארצה.
- אישור לגבי שירות צבאי או אי שירות צבאי בפולין או במדינה אחרת מחוץ לה.
- קורות חיים מפורטים – במסמך זה נדרש לכלול פרטים רבים ככל הניתן הנוגעים לשורשים הפולניים של המבקש (מקום לידה מדויק ככל הניתן, מקום לימודים וכד") וכן לציין את הנסיבות בהן נאלץ המבקש לעזוב את פולין. במקרים המתאימים יש לציין מתי ההורים היו בעלי אזרחות פולנית ולצרף תצהיר על כך שהמבקש לא ויתר על אזרחותו.

כמו כן, על מסמך קורות החיים נדרש המבקש לחתום בציון מקום החתימה והתאריך.